Remiss: Betänkandet av Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet (SOU 2016:72)

År: 
2017
Datum: 
2017-01-31
FF dnr: 
442/11
Mottagare: 
Näringsdepartementet
Mottagare dnr: 
442/11
Rubrik: 
Betänkandet av Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet (SOU 2016:72)