Remiss: Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m m (SOU 2016:17)

År: 
2016
Datum: 
2016-06-30
FF dnr: 
170/3
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Dnr Ju2016/01882/L2I
Rubrik: 
Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m m (SOU 2016:17)