Remiss: Departementspromemorian En anpassning till dataskyddsförordningen - kreditupplysningslagen och några andra författningar (Ds 2017:26)

År: 
2017
Datum: 
2017-09-15
FF dnr: 
20/3
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2017/05721/L2
Rubrik: 
Departementspromemorian En anpassning till dataskyddsförordningen - kreditupplysningslagen och några andra författningar (Ds 2017:26)