Remiss: Direktiv om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15)

År: 
2018
Datum: 
2018-08-28
FF dnr: 
228/2
Mottagare: 
Justitiedepartemenet
Mottagare dnr: 
Ju2018/03135/L1
Rubrik: 
Direktiv om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15)