Remiss: En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

År: 
2016
Datum: 
2016-11-11
FF dnr: 
243/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2016/02541/V
Rubrik: 
En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)