Remiss: Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning (Ds 2015:24)

År: 
2015
Datum: 
2015-06-26
FF dnr: 
197/6
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2015/3954/L2
Rubrik: 
Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning (Ds 2015:24)
Dokument: