Remiss: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2016) 685

År: 
2016
Datum: 
2016-11-25
FF dnr: 
29/3
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2016/803866/S1
Rubrik: 
Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2016) 685