Remiss: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016)26 slutlig

År: 
2016
Datum: 
2016-03-29
FF dnr: 
29/3
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2016/00380/S1
Rubrik: 
Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016)26 slutlig
Dokument: