Remiss: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv omändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer KOM (2016) 687 slutlig

År: 
2016
Datum: 
2016-11-25
FF dnr: 
29/3
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2016/03873/S1
Rubrik: 
Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv omändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer KOM (2016) 687 slutlig