Remiss: FI föreslår ändringar i FI:s föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter, som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag samt vissa filialer och koncerner

År: 
2016
Datum: 
2016-03-29
FF dnr: 
274/7
Mottagare: 
Finansinspektionen
Mottagare dnr: 
Fi Dnr 15-12751
Rubrik: 
FI föreslår ändringar i FI:s föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter, som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag samt vissa filialer och koncerner
Dokument: