Remiss: Föreskrifter om insättningsgaranti (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser

År: 
2016
Datum: 
2016-05-20
FF dnr: 
34/8
Mottagare: 
Finansinspektionen
Mottagare dnr: 
Fi Dnr 14-17369
Rubrik: 
Föreskrifter om insättningsgaranti (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser