Remiss: Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar. Delrapport från 2105 års betaltjänstutredning.

År: 
2015
Datum: 
2015-09-09
FF dnr: 
279/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi 2015:02
Rubrik: 
Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar. Delrapport från 2105 års betaltjänstutredning.
Dokument: