Remiss: Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

År: 
2017
Datum: 
2017-01-31
FF dnr: 
278/8
Mottagare: 
Finansinspektionen
Mottagare dnr: 
FI dnr 16-125227
Rubrik: 
Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning