Remiss: Förslag till ändringar i BFNs allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

År: 
2016
Datum: 
2016-08-19
FF dnr: 
274/7
Mottagare: 
Bokföringsnämnden
Mottagare dnr: 
15-33
Rubrik: 
Förslag till ändringar i BFNs allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning (K3)