Remiss: Förslag till ändringar i FIs föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag samt i FIs föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dis

År: 
2016
Datum: 
2016-01-01
FF dnr: 
246/7
Mottagare: 
Finansinspektionen
Mottagare dnr: 
FI dnr 15-10124
Rubrik: 
Förslag till ändringar i FIs föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag samt i FIs föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens
Dokument: