Remiss: Förslag till ändringar i regler om årsredovisning och rapportering för kreditinstitut och värdepappersbolag

År: 
2017
Datum: 
2017-08-17
FF dnr: 
246/7
Mottagare: 
Finansinspektionen
Mottagare dnr: 
FI Dnr 17-717
Rubrik: 
Förslag till ändringar i regler om årsredovisning och rapportering för kreditinstitut och värdepappersbolag