Remiss: Förslag till EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar

År: 
2018
Datum: 
2018-06-07
FF dnr: 
14/2
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2018/02064/L2
Rubrik: 
Förslag till EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar