Remiss: Förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker

År: 
2017
Datum: 
2017-11-08
FF dnr: 
270/2
Mottagare: 
Finansinspektionen
Mottagare dnr: 
Fi Dnr 14-177303
Rubrik: 
Förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker