Remiss: ....Gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster COM(2018) 148 final och ... fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning... COM(2018) 147 final

År: 
2018
Datum: 
2018-04-18
FF dnr: 
29/3
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2018/01435/S3 och Fi2018/01419/S3
Rubrik: 
....Gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster COM(2018) 148 final och ... fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning... COM(2018) 147 final