Remiss: Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

År: 
2017
Datum: 
2017-12-18
FF dnr: 
241/2
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2017/07518/L5
Rubrik: 
Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)