Remiss: HEMSTÄLLAN - Ang. Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter Prop. 2019/20:67