Remiss: Promemoria En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton