Remiss: Promemoria: Krav på rapportering av betalningstider - för att ta del av själva remissen, se C83/19