Remiss: Promemoria med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

År: 
2016
Datum: 
2016-11-02
FF dnr: 
279/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2016/03672/B
Rubrik: 
Promemoria med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner