Remiss: Promemoria Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder

År: 
2016
Datum: 
2016-05-31
FF dnr: 
256/2
Mottagare: 
Riksgäldskontoret
Mottagare dnr: 
Dnr 2016/425
Rubrik: 
Promemoria Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder
Dokument: