Remiss: Promemoria (utkast till lagrådsremiss) _ Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

År: 
2015
Datum: 
2015-03-23
FF dnr: 
228/2
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2010/9441/L1
Rubrik: 
Promemoria (utkast till lagrådsremiss) _ Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
Dokument: