Remiss: Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

År: 
2016
Datum: 
2016-04-27
FF dnr: 
29/3
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2016/01229/S1
Rubrik: 
Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet