Remiss: Promemorian Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person