Remiss: Promemorian Finansiella företagsuppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor. Se även C-96 för att ta del av själva remissen.