Remiss: Promemorian Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

År: 
2017
Datum: 
2017-11-20
FF dnr: 
20/3
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2017/03612/FPM
Rubrik: 
Promemorian Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning