Remiss: Promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

År: 
2018
Datum: 
2018-04-18
FF dnr: 
29/3
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2018/00823/S3
Rubrik: 
Promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden