Remiss: Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och återanvändning

År: 
2018
Datum: 
2018-01-09
FF dnr: 
243/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi 2017/04112/V
Rubrik: 
Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och återanvändning