Remiss: Promemorian Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelnin och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt.

År: 
2015
Datum: 
2015-07-13
FF dnr: 
29/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2105/3423
Rubrik: 
Promemorian Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelnin och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt.
Dokument: