Remiss: Remiss av förslag till ändringar i FI:s föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/201 om marknadsmissbruk

År: 
2016
Datum: 
2016-10-21
FF dnr: 
34/8
Mottagare: 
Finansinspektionen
Mottagare dnr: 
i dnr 14-17369
Rubrik: 
Remiss av förslag till ändringar i FI:s föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/201 om marknadsmissbruk