Remiss: Remissyttrande: Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifterna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11). För att ta del av själva remissen, se C137/19.