Remiss: Remissyttrande: Konsumentverkets förslag till allmänna råd om konsumentkrediter, för att ta del av själva remissen se C128-19