Remiss: Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2196:76)