Remiss: Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40)

År: 
2015
Datum: 
2015-06-30
FF dnr: 
284/6
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2015/3397/L2
Rubrik: 
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40)
Dokument: