Remiss: Stressmetod för bedömning av kapitalplaneringsbuffert