Remiss: Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, Delrapport 2 från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)

År: 
2016
Datum: 
2016-03-15
FF dnr: 
279/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2016/00127/B
Rubrik: 
Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, Delrapport 2 från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)
Dokument: