Remiss: Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - fjärde penningtvättsdirektivet - samband - ny penningtvättslag - m m (SOU 2016:8)

År: 
2016
Datum: 
2016-04-29
FF dnr: 
241/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2016/00300/B
Rubrik: 
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - fjärde penningtvättsdirektivet - samband - ny penningtvättslag - m m (SOU 2016:8)