Välkommen till Finansbolagen!

Finansbolagens Förening, som bildades år 1960, är en branschorganisation för finansbolag. Bland föreningens medlemmar återfinns företag som driver finansieringsverksamhet. [Läs mer](om-finansbolagen).

Föreningens ändamål är att samla branschen och verka för en sund utveckling med beaktande av etiska regler för medlemsföretagen. Medlemmar i föreningen är finansbolag som är kreditmarknadsbolag och sådana bolag som är finansiella institut samt andra kreditinstitut som bedriver finansieringsverksamhet. [Se medlemsförteckning](om-finansbolagen/medlemmar).