Välkommen till Finansbolagen!

Finansbolagens Förening, som bildades år 1960, är en branschorganisation för finansbolag. Bland föreningens medlemmar återfinns företag som driver finansieringsverksamhet. Läs mer.

Föreningens ändamål är att samla branschen och verka för en sund utveckling med beaktande av etiska regler för medlemsföretagen. Medlemmar i föreningen är finansbolag som är kreditmarknadsbolag och sådana bolag som är finansiella institut samt andra kreditinstitut som bedriver finansieringsverksamhet. Se medlemsförteckning.