Aktuellt

FINANSBOLAGENS FÖRENING ÖNSKAR ER EN GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

 

 

 

 

 

COVID-19

Med anledning av Covid-19 sker möten i regi av FF f.n. primärt via videolänk. Frågor kopplade till effekter av Covid-19 som rör medlemsföretagen skickas ut löpande via meddelanden och cirkulär.

 

UTBILDNING: SEMINARIUM - ELEKTRONISKA SKULDEBREV MED FÖRELÄSARE TORGNY HÅSTAD DEN 26 MARS 2020

I den enkät som gjordes av kansliet i våras angående våra medlemmars utbildningsbehov var ett efterfrågat ämne elektroniska skuldebrev. Det har kansliet tagit fasta på och erbjuder nu sina medlemsföretag ett förmiddagsseminarium på området med namnkunnige Torgny Håstad som föreläsare.

 

Dessvärre behöver föreningen meddela att SEMINARIUM ELEKTRONISKA SKULDEBREV den 26 MARS 2020 med Torgny Håstad är inställt p.g.a. de rådande rekommendationerna och hälsoläget avseende Covid-19 i Stockholm.

 

UTBILDNING:  KURS I FINANSIELL SEKRETESS I REGI AV FINANSBOLAGENS FÖRENING MED FÖRELÄSARE PER-OLA JANSSON

I den enkätundersökning som har gjorts angående våra medlemmars utbildningsbehov var ämnet finansiell sekretess ett av de områden som var mest efterfrågat. Detta tog kansliet fasta på och genomförde kursen finansiell sekretess i egen regi exklusivt till sina medlemmar med föreläsare Per-Ola Jansson, författare till boken "Banksekretess och annan finansiell verksamhet", vilken är standardverket på området. Kursen gick av stapeln oktober 2019. Om efterfrågan finns kan kursen även hållas år 2020.

 

SIMPT:s  VÄGLEDNING

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn (däribland Finansbolagens förening). Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

Inom Simpt har en vägledning tagits fram inom bland annat ämnet allmän riskbedömning och inom kundkännedom. Avsikten är att vägledningen ska vara bred och väl förankrad samt tillämpas av branschen. Öppna konsultationer har skett och omfattar dels utkast till grundläggande vägledning, dels utkast till verksamhetsspecifik vägledning. De verksamhetsspecifika texterna har tagits fram i expertgrupper som består av företrädare för banker, finansbolag, fondbolag och försäkringsföretag. Ytterligare information finns på Simpts webbsida.
 

Utgivare: Finansbolagens Service - FF AB (556153-7852)