Remiss: En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)

År: 
2015
Datum: 
2015-12-01
FF dnr: 
274/7
Mottagare: 
Justitiedepartementet
Mottagare dnr: 
Ju2015/1889L1
Rubrik: 
En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)