Remiss: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen KOM (2016) 686 final

År: 
2016
Datum: 
2016-11-28
FF dnr: 
29/3
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2016/03873/S1
Rubrik: 
Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen KOM (2016) 686 final