Remiss: Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar - Delrapport från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)

År: 
2015
Datum: 
2015-09-09
FF dnr: 
279/2
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2015/3943
Rubrik: 
Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar - Delrapport från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)