Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti