Remiss: Förslag till ändringar i FI:s föreskrifter och allmäna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

År: 
2015
Datum: 
2015-09-21
FF dnr: 
241/2
Mottagare: 
Finansinspektionen
Mottagare dnr: 
FI Dnr 14-6314
Rubrik: 
Förslag till ändringar i FI:s föreskrifter och allmäna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Dokument: