Remiss: Införande av undantag för säkerställda obligationer - Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014.12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

År: 
2015
Datum: 
2015-02-09
FF dnr: 
156/8
Mottagare: 
Finansinspektionen
Mottagare dnr: 
FI Dnr 15-468
Rubrik: 
Införande av undantag för säkerställda obligationer - Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014.12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar