Remiss: Promemoria Ändringar i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

År: 
2018
Datum: 
2018-04-18
FF dnr: 
137/6
Mottagare: 
Finansdepartementet
Mottagare dnr: 
Fi2018/01147/KO
Rubrik: 
Promemoria Ändringar i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
Dokument: